Orka heimilanna kærir Orkusöluna til Samkeppniseftirlitsins

Orka heimilanna hefur lagt inn formlegt erindi til Samkeppniseftirlitsins vegna meintra ólöglegra viðskiptahátta Orkusölunnar.

Frá því að Orka heimilanna hóf starfsemi höfum við tekið við viðskiptavinum um allt land en fljótlega kom í ljós að Orkusalan setti sig í samband við þá viðskiptavini sem voru að fara frá þeim og buðu þeim betri kjör gegn því að koma aftur til þeirra.

Viðskiptavinir Orku heimilanna koma frá öllum landshornum og frá öllum dreifisvæðum. Við urðum vör við það strax í upphafi að Orkusalan hringir í þá viðskiptavini sem þeir hafa misst og bjóða þeim frían mánuð og 10-15% afslátt komi þeir aftur í viðskipti við Orkusöluna. Með þessu grípur Orkusalan til sértækrar verðlækkunar sem stendur aðeins þeim fáu til boða sem eru að fara úr viðskiptum frá þeim. Orka heimilanna telur að þarna sé um að ræða skýrt brot á 11 gr. samkeppnislaga nr. 4/2005. Vegna þessa hefur Orka heimilanna sent inn erindi til Samkeppniseftirlitsins og vonast eftir að eftirlitið taki það til rannsóknar og hefji málsmeðferð.

Okkur finnst þetta mjög sérstakir viðskiptahættir hjá Orkusölunni, fyrir utan að vera ólöglegir, að verið sé að veðlauna þá sem fara úr viðskiptum en traustir viðskiptavinir Orkusölunnar sem hafa jafnvel verið hjá þeim í áratugi greiði fullt uppsett verð og standa ekki sömu kjör til boða.

Við gildistöku raforkulaga fékk Orkusalan alla viðskiptavini á dreifiveitusvæði Rarik í forgjöf. Eftir það hefur Rarik sett alla nýja viðskiptavini á sínu dreifisvæði í viðskipti við Orkusöluna án þess að hafa samband við viðskiptavini og benda þeim á aðra söluaðila eins og gerð er krafa um samkvæmt raforkulögum. Þetta hefur Orka heimilanna áður gert athugasemdir við og er von á niðurstöðu frá Orkustofnun fljótlega.

12. desember 2018

Orka heimilanna gerir athugasemdir við verklag dreifiveitna

Orka heimilanna hefur gert Orkustofnun og Samkeppniseftirlitinu grein fyrir verulegum misbrestum í verklagi dreifiveitna við móttöku nýrra viðskiptavina og farið þess á leit að þau hlutist til í málinu.

Dreifiveiturnar hafa frá upphafi setningar raforkulaga hunsað skýr ákvæði í lögunum um notendaskipti og sett alla nýja raforkunotendur sjálfgefið í viðskipti við það sölufyrirtæki sem dreifiveitan er í eignartengslum við. Þannig hafa þau viðhaldið markaðshlutdeild síns sölufyrirtækis og komið í veg fyrir eðlilega samkeppni. Með aðgerðum sínum hafa dreifiveiturnar skipt markaðnum á milli sinna sölufyrirtækja með markvissum hætti og tryggt sínum sölufyrirtækjum raforkuviðskipti upp á milljarða króna. Orka heimilanna hefur nú óskað eftir að eftirlitsstofnanir taki málið til skoðunar og tryggi að farið verði að lögum.

Við höfum nú fengið upplýsingar um að Orkustofnun sé að hefja skoðun á þessum málum og vonumst til að það leiði til þess að dreifiveiturnar fari að lögum og bjóði nýjum notendum að velja sér söluaðila. Það er okkur á móti skapi að þurfa að eyða tíma í að gera athugasemdir til eftirlitsstofnana og viljum við helst geta stundað heilbrigða samkeppni á heilbrigðum markaði.

Mbl 8. október 2018

Viðskiptablaðið 8. október 2018

8. október 2018

Orka heimilanna: Kafli 2

Í dag eru 200 dagar síðan Orka heimilanna fór í loftið og við hófum að taka við skráningum viðskiptavina. Við höfum einbeitt okkur að því að selja rafmagn fyrir heimili, sumarbústaði, sameignir, rafbíla og smærri fyrirtæki. Okkur er nú þakklæti efst í huga fyrir þær góðu viðtökur sem við höfum fengið og lítum björtum augum til framtíðar.

Markmið okkar er að koma á virkri samkeppni hér á landi og hefur það að mestu gengið vel. Samkeppnin kemur ekki aðeins fram í því að neytendum stendur nú til boða nýr valkostur með ódýrt rafmagn heldur hafa allir raforkunotendur hag af veru okkar á markaði því aðrir söluaðilar hækka síður verðskrár sínar. Þess má geta að ekkert raforkusölufyrirtæki hefur hækkað verðskrá síðan Orka heimilanna kom á markaðinn.

Okkar helsta verkefni frá því í júní, fyrir utan daglegan rekstur, hafa snúist um samskipti við eftirlitstofnanir vegna verklags aðila á raforkumarkaði. Það var ekki ætlun okkar í upphafi að fara í þá vegferð, heldur reyndum við að fá viðkomandi aðila til að fara að settum reglum. Eftir að hafa reynt í nokkra mánuði án árangurs sáum við að það var lítill vilji til breytinga.

Það er okkur á móti skapi að þurfa að eyða tíma í að gera athugasemdir til eftirlitstofnanna og viljum við helst geta stundað heilbrigða samkeppni á heilbrigðum markaði.

7. október 2018

Orka heimilanna með lægsta verðið

Aurbjörg hefur tekið saman verð raforkusala á íslandi. Um er að ræða óháðan verðsamanburð sem auðveldar neytendum að taka upplýsta ákvörðun um kaup á rafmagni. Eins og sjá má er Orka heimilanna með lægsta verðið 5,89 eða 7,30 með virðisaukaskatti.

 

 

Nánar um verðsamanburð: https://aurbjorg.is/#/rafmagn

Koma í viðskipti til Orku heimilanna: https://orkaheimilanna.is/skraning

27. september 2018

Kostnaður við að hlaða rafbíl heima

Talsvert er rætt um rafmagnskostnað rafbíla um þessar mundir. Til þess að varpa ljósi á þetta höfum við tekið saman eftirfarandi töflu. Til einföldunar þá höfum við til viðmiðunar að rafbíll komist 5 km á kWst en flestir rafbílar komast lengra en það. Verðið á rafmagninu hjá okkur er 7,30 kr og svo bætist við gjald til dreifiveitunnar. Verð dreifiveitu er mismunandi eftir því hvar á landinu viðkomandi er en hér er miðað við verð Veitna á höfuðborgarsvæðinu sem er 7,28 kr. Kostnaðurinn er samtals 14,58 kr kWst og þá kostar að keyra rafmagnsbíl:

1 km 14,58 / 5 = 2,92 kr
100 km 100 * 2,92 = 292 kr
400 km 400 * 2,92 = 1.166 kr -Til Akureyrar
10.000 km 10.000 * 2,92 = 29.200 kr - Dæmigerð ársnotkun

Þetta eru vissulega frekar grófur útreikningur en ætti að gefa tilfinningu fyrir kostnaði við að hlaða rafmagnsbíl í heimahúsi.

13. september 2018

Orka heimilanna á Rafbíladagögum í Smáralind

Rafbíladagar fóru fram í Smáralind helgina 25. - 26. ágúst. Rafbílasamband Íslands stóð fyrir dögunum sem voru nú haldnir í fyrsta skipti en stefnt er að því að gera Rafbíladaga að árlegum viðburði.

Að hlaða heima verður ávallt fyrsta val rafbílaeigenda og þá skiptir verðið á rafmagninu öllu máli. Orka heimilanna var að sjálfsögðu á staðnum.

31. águst 2018

Hleðsla rafbíla í heimahúsi ávallt fyrsta val

Hleðsla rafbíla í heimahúsi verður ávallt fyrsta val hjá rafbílaeigendum hvort sem er í sérbýli eða í fjölbýli

Fljótlega eftir að rafbíll er kominn á heimilið kemur í ljós að þægilegast og ódýrast er að hlaða bílinn heima og vera með bílinn fullhlaðinn að morgni. Þá er bíllinn tilbúinn fyrir daginn og rafhlaðan endist í lang flestum tilfellum út daginn. Einu skiptin sem rafhlaðan dugar ekki er þegar farið er út á land eða snattið er óvenju mikið. Þá er sjálfsagt að nýta þær hraðhleslur sem komnar eru víðsvegar um landið.

Það að hlaða heima er einfalt fyrir þá sem búa í sérbýli en oft ekki eins einfalt fyrir þá sem búa í fjölbýli. Húsfélög ættu að sýna því skilning þegar íbúi kemur og óskar eftir lausn á hleðsluvanda sínum. Þó það sé ekki í verkahring húsfélaga í dag þá er þetta eitthvað sem mun koma.

Fyrst um sinn eru fáir bílar sem þurfa hleðslu. Við ráðleggjum rafbílaeigendum og húsfélögum að fara sér hægt í fjárfestingum og bíða eftir þörfinni. Einfaldasta og ódýrasta lausnin er að hlaða í innstungum sem eru þegar til staðar.  Það eina sem þarf að athuga er hvort innstunga og raflagnir þoli langtíma hleðslu.  Sé um að ræða hleðslu í sameign getur eigandi bílsins sett upp mæli við innstungu og mælt það rafmagn sem hann tekur út af sameignarrafmagni og gert það upp við húsfélagið. Slíkur útbúnaður kostar eiganda bílsins í kringum 25.000 kr. Einnig er það vörn fyrir heimæðina að rafbílar séu hlaðnir í 10 - 16 ampera tengi.

Þegar bílum fjölgar þarf svo að fara í varanlegri lausnir en það ætti ekki að vera fyrr en eftir 2 - 4 ár en á þeim tíma á eftir að verða mikil þróun og tæknin eftir að verð ódýrari.

22. águst 2018

Orka heimilanna: Kafli 1

Frá því í febrúar höfum við unnið hörðum höndum að því að fá tilskilin leyfi til að stunda raforkuviðskipti og gera samninga til að tryggja okkar viðskiptavinum orku. Í stuttu máli má segja að þessum áfanga hafi lokið 1. júní þegar fyrstu viðskiptavinirnir fóru að nota rafmagn frá okkur. Þetta tók vissulega lengri tíma en við hefðum viljað en við erum sáttir við áfangann.

Eins og fram hefur komið er markmið okkar að koma á virkri samkeppni á markaði fyrir rafmagn til heimila og smærri fyrirtækja. Um árabil, eða frá 2005 hefur verið virk samkeppni á fyrirtækjamarkaði en nú er komið að heimilunum að njóta samkeppninnar. Til þess að það geti gengið þurfa heimilin og smærri fyrirtæki að vera virkir kaupendur og versla þar sem rafmagnið er ódýrast. Við höfum fulla trú á neytendum og þess vegna erum við hér.

Ef þið hafið spurningar eða hugleiðingar, endilega verið í sambandi við okkur og við leggjum metnað okkar í að svara fljótt og vel.

Svo er einfalt að koma í viðskipti á heimasíðu okkar www.orkaheimilanna.is það tekur bara eina mínútu.

5. júní 2018

Loftur Már til Orku heimilanna

Orka heimilanna hefur fengið Loft Má Sigurðsson til liðs við sig frá OR og Orku náttúrunnar þar sem hann seldi rafmagn.

Loftur Már Sigurðsson hefur verið ráðinn sérfræðingur rafmagnsmála hjá Orku heimilanna. Loftur starfaði áður hjá Orku náttúrunnar og Orkuveitu Reykjavíkur, þar sem hann annaðist aðalega sölu á rafmagni og ráðgjöf til viðskiptavina.

Loftur hefur mikla reynslu af raforkumarkaðs- og raforkusölumálum og mun sjá um raforkusölu og samskipti við byrgja hjá Orku heimilanna.

Orka heimilanna er nýtt raforkusölufyrirtæki sem hóf starfsemi í mars og leggur sérstaka áherslu á að selja einstaklingum og smærri fyrirtækum rafmagn.

Markiðið með starfseminni er að stuðla að aukinni samkeppni á raforkumarkaði sem muni koma neytendum til góða.

Viðskiptablaðið 1. júní 2018

1. júní 2018

Hrista upp í verðsam­keppni á orku­markaði

Orka heim­il­anna, nýtt fyr­ir­tæki í sölu raf­magns á Íslandi, hóf starf­semi í mars og hef­ur það að mark­miði að stuðla að auk­inni verðsam­keppni í sölu til heim­ila og smærri fyr­ir­tækja. 

„Tvö fyr­ir­tæki hafa að mestu skipt með sér markaðinum hingað til en með smærri yf­ir­bygg­ingu telj­um við okk­ur geta rekið starf­sem­ina með minni kostnaði og boðið lægra verð,“ seg­ir Bjarni Ingvar Jó­hanns­son, viðskipta­fræðing­ur og ann­ar stofn­enda fyr­ir­tæk­is­ins. Hinn stofn­and­inn er Loft­ur Már Sig­urðsson sem hef­ur unnið í orku­geir­an­um um ára­bil. 

Með breyt­ing­um á lög­um árið 2005 var orku­fyr­ir­tækj­um á Íslandi gert að skilja að sölu­hluta starf­sem­inn­ar frá ann­arri starf­semi og um leið skapaðist tæki­færi fyr­ir nýja aðila á markaði. Bjarni seg­ir að frá þeim tíma hafi litl­ar breyt­ing­ar orðið á markaðnum og að sam­keppn­in hafi helst komið fram í því að stór­ir raf­orku­kaup­end­ur njóti betri kjara. Orku­sölu­fyr­ir­tæki hafi ekki lagt áherslu á heim­il­is­markaðinn og minni not­end­ur.

„Mark­miðið er að fá þann fjölda viðskipta­vina sem þarf til þess að rekst­ur­inn standi und­ir sér og þá stefn­um við að því að lækka verðið enn frek­ar,“ seg­ir Bjarni. „Þetta er ná­kvæm­lega sama ork­an og aðrir eru að selja en viðskipt­in fara bara í gegn­um okk­ur í staðinn. Það breyt­ir engu hjá not­and­an­um og hann verður ekki var við skipt­in. Það eina sem breyt­ist er að reikn­ing­ur­inn um mánaðar­mót­in lækk­ar.“

Stefna að sjálf­virkni­væðingu

Aðspurður seg­ir Bjarni að mun­ur á raf­orku­kostnaði fyr­ir heim­ili geti numið þúsund­um króna eða tug­um þúsund­a króna á ári en það ráðist af notk­un­inni. Til dæm­is muni meira fyr­ir þá sem eru með raf­hit­un. Þá seg­ir Bjarni að í framtíðinni muni fyr­ir­tækið bjóða upp á ýms­ar nýj­ung­ar sem gera litl­um not­end­um kleift að fá ork­una á sem hag­kvæm­asta verði.

„Planið er að kynna tækninýj­ung­ar sem gera ferlið sjálf­virk­ara, til dæm­is skrán­ingu, en í upp­hafi ætl­um við að halda start­kostnaðinum í lág­marki til þess að geta haldið verðinu lágu.“

Spurður um umstangið í kring­um það að stofna orku­sölu­fyr­ir­tæki seg­ir Bjarni að verkið hafi verið meira en lagt var upp með. 

„Maður áttaði sig ekki á því í fyrstu hvað það væri í mörg horn að líta. Þetta er þannig geiri að það er mikið reglu­verk og stór­ar stofn­an­ir og allt tek­ur því tíma.“

Mbl 31. mars 2018

31. mars 2018

Í samkeppni við orkufyrirtækin

Orka heimilanna vill auka samkeppni við orkufyrirtækin með því að selja heimilum rafmagn á lægra verði.

Orka heimilanna er nýtt fyrirtæki í sölu rafmagns á Íslandi. Fyrirtækið hóf starfsemi í mars á þessu ári og markmiðið er að stuðla að aukinni samkeppni og bjóða lægra verð á rafmagni.

Í tilkynningu frá Orku heimilanna er bent á að með breytingum á lögum árið 2005 var orkufyrirtækjum á Íslandi gert að skilja að söluhluta starfseminnar frá annarri starfsemi og um leið skapaðist tækifæri fyrir nýja aðila á markaði.

Þar segir jafnframt að orkusölufyrirtækin hafa ekki lagt áherslu á heimilismarkaðinn og minni notendur. „Við vonum að með komu okkar á markað muni þetta breytast, enda mun Orka heimilanna bjóða upp á góð kjör og góða þjónustu. Í framtíðinni munum við bjóða upp á ýmsar nýjungar sem allar eru til þess fallnar að gera litlum notendum kleift að fá orkuna á sem hagkvæmasta verði,“ segir í tilkynningunni.

Samkvæmt upplýsingum á vef Creditinfo er Orka heimilanna í eigu Bjarna Ingvars Jóhannssonar, framkvæmdastjóra fyrirtækisins og Lofts Más Sigurðssonar, stjórnarformanns fyrirtækisins.

Viðskiptablaðið 28. mars 2018

30. mars 2018

Opnað fyrir skráningar

Í dag tók Orka heimilanna formlega til starfa og opnað hefur verið fyrir skráninar á vefsíðu. Skráningin er einföld og fljótleg, það eina sem þú þarft að gera er að velja að koma í viðskipti, fylla inn í nokkra reiti, staðfesta tölvupóst og við sjáum um restina. Notendur verða ekki varir við fluttninginn og ekkert breytist að því undanskildu að mánaðarlegir reikningar lækka.

Skráning fer fram hér.

20. mars 2018

Orka heimilanna á samfélagsmiðlum

Orka heimilanna er nú á helstu samfélagsmiðlum. Tengist okkur hér fyrir neðan!

20. mars 2018

Orka heimilanna fær leyfi til að stunda raforkuviðskipti

Í dag fengum við leyfi til að stunda raforkuviðskipti og því ber að fagna. Orkustofnun gefur út leyfi til raforkuviðskipta samkvæmt raforkulögum.

21. febrúar 2018

Nýtt fyrirtæki á raforkumarkaði

Orka heimilanna er nýtt fyrirtæki í sölu rafmagns á Íslandi. Fyrirtækið var stofnað í janúar 2018 og markmiðið er að stuðla að aukinni samkeppni og bjóða lægra verð á rafmagni fyrir heimili og smærri fyrirtæki um land allt.

Með breytingum á lögum árið 2005 var orkufyrirtækjum á Íslandi gert að skilja að söluhluta starfseminnar frá annarri starfsemi og um leið skapaðist tækifæri fyrir nýja aðila á markaði. Nokkur framþróun hefur orðið á markaðsaðstæðum síðan þá og nú er svo komið að lítið mál er fyrir rafmagnsnotendur að skipta milli sölufyrirtækja og stuðla þannig að virkri samkeppni. Við hvetjum áhugasama til að kynna sér málin nánar á vefsíðu Orku heimilanna og þar er jafnframt einfalt og fljótlegt að skrá sig í viðskipti.

23. janúar 2018