Dreifiveiturnar brjóta lög með því að setja raforkukaupendur í viðskipti við tengd sölufyrirtæki

Orkustofnun hefur staðfest kvörtun Orku heimilanna um að dreifiveitur brjóti lög með því að setja alla nýja notendur rafmagns sjálfgefið í sölu hjá því sölufyrirtæki sem dreifiveitan er í tengslum við.  

Í niðurstöðu Orkustofnunar kemur fram að dreifiveiturnar hafi með háttsemi sinni brotið gegn ákvæðum reglugerðar um raforkuviðskipti og mælingar nr. 1050/2004 og að þessi háttsemi gangi gegn skilyrðislausum rétti viðskiptavina til að eiga viðskipti við þá raforkusala sem þeir hafa kosið að kaupa raforku af.

Fram kom í kvörtun Orku heimilanna að dreifiveiturnar hafi frá upphafi setningar raforkulaga hunsað skýr ákvæði í lögunum um notendaskipti og sett alla nýja raforkunotendur sjálfgefið í viðskipti við það sölufyrirtæki sem dreifiveitan er í tengslum við. Þannig hafa þau viðhaldið markaðshlutdeild síns sölufyrirtækis og komið í veg fyrir eðlilega samkeppni. Með aðgerðum sínum hafa dreifiveiturnar skipt markaðnum á milli sölufyrirtækja með markvissum hætti og tryggt sínu sölufyrirtæki raforkuviðskipti upp á milljarða króna.

Dreifiveiturnar sjá um dreifingu rafmagns á sínum svæðum og hafa til þess starfsleyfi Orkustofnunar. Það er sérstaklega alvarlegt ef dreifiveitum er beitt til þess að beina viðskiptum til tiltekinna sölufyrirtækja. Orkustofnun hefur með úrskurði sínum fallist á að framangreind háttsemi sé í andstöðu við reglugerð um raforkuviðskipti.

Ákvarðandir Orkustofnunar vegna málsins má nálgast hér

RÚV 26. mars 2019

Mbl 26. mars 2019

Fréttatíminn 28. mars 2019

26. mars 2019

ORKA HEIMILANNA: KAFLI 3

Um þessar mundir er að verða liðið ár frá því að Orka heimilanna fór í loftið og hóf að bjóða heimilum og fyrirtækjum rafmagn á betri kjörum en þau hafa haft. Þetta er búið að vera mjög lærdómsríkt og skemmtilegt ár og okkur hlakkar til framhaldsins.

Markmið okkar frá byrjun var og er að bjóða lægra verð á rafmagni fyrir heimili og smærri rekstraraðila um land allt. Með lágmarks yfirbyggingu er þetta mögulegt. Um árabil hafa fyrirtæki notið samkeppni á raforkumarkaði en lítil samkeppni hefur verið á rafmagni fyrir heimilin. Markmið okkar er að breyta þessu svo að heimilin hafi möguleika á að kaupa ódýrara rafmagn.

Það eru miklar breytingar á íslenskum raforkumarkaði í farvatninu. Í öllum þessum breytingum lítum við á okkur sem málsvara lítilla rafmagnsnotenda. Þ.e.a.s. heimila og lítilla fyrirtækja. Við munum hafa það að leiðarljósi allstaðar þar sem við fáum að gefa okkar álit.

17. mars 2019

Nú er hann kaldur að norðan

 

Nú er kalt og grípa þá margir til þess að bæta í hitann með rafmagns hitablásara. Eins og það er notalegt að geta skerpt á hitanum þá er það mjög mikilvægt að slökkva á hitablásaranum þegar hlýnar aftur. Ef ekki er slökkt á hitablásaranum þegar hitnar úti, lækka ofnar sjálfkrafa, hitastig helst það sama en dýrari rafhitun tekur yfir vatnshitun.

Loftur Már Sigurðsson sérfræðingur raforkuviðskipta hjá Orku heimilanna segir að þó lítið fari fyrir svona tæki þá notar það talsvert mikið rafmagn. Mjög algengt er að hitablásari noti 3000 vött, sem gera 3 kW á klukkustund. Þá kostar rekstur á hitablásara miðað við dreifingu í Reykjavík og sölu hjá Orku heimilanna:

 

Verð á kWst Veitur ohf 7,28 kr kWst

Orka heimilanna 7,30 kr kWst

Samtals rafmagn 14,58 kr kWst á höfuðborgarsvæðinu

 

Þannig kostar hitablásarinn á einni klukkustund 3 * 14,58 = 43,74 kr

Einn dagur kostar þá ………. 24 * 43,74 = 1.050 kr

Vika kostar ……………………… 7 * 1050 = 7.348 kr

Mánuður kostar ……………… 30 * 1050 = 31.492 kr

 

Á þessum útreikningum sést að svona tæki getur kostað talsvert og teljum við hjá Orku heimilanna nauðsynlegt að neytendur séu meðvitaðir um þann kostnað sem notkun tækisins skapar. Það er þekkt að einstaklingar hafa fengið bakreikning upp á allt að 300.000 kr eftir að hafa gleymt að slökkva á hitablásara segir Loftur.

8. febrúar 2019

Hægt að kaupa rafmagn hjá átta fyrirtækjum

Landsmenn geta keypt rafmagn frá átta mismunandi raforkusölum, óháð því hvar á landinu þeir búa. Sérfræðingur í orkusparnaði segir að raunveruleg samkeppni sé á smásölumarkaði með raforku.
 
Flestir nota rafmagn á hverjum einasta degi, oftast oft á dag. Færri vita eflaust að það er hægt að kaupa rafmagn af átta mismunandi orkusölum, algjörlega óháð því hvar á landinu maður býr. Á vefsíðunni Aurbjörgu má finna samanburð á raforkuverði fyrirtækjanna. Þar kemur fram að Orka heimilanna býður lægsta verðið, 5,89 krónur á kílóvattsstundina, en Orkusalan er með hæsta verðið, 6,44 krónur. Næstlægsta verðið er hjá Orkubúi Vestfjarða.
 
 

„Eftir því sem þetta kemur meira inn í umræðuna, mismunandi orkuverð, þá höfum við séð fólk koma til okkar í auknum mæli,“ segir Elías Jónatansson, orkubússtjóri hjá Orkubúi Vestfjarða.

Hvaðan kemur fólkið sem er að bætast í hópinn?

„Það er alls staðar að af landinu, en það er kannski helst af suðvesturhorninu af því að þar búa nú flestir,“ segir Elías.

Við ofangreindan lista má svo bæta Íslenskri orkumiðlun sem býður einnig upp á rafmagn til sölu, en á heimasíðu fyrirtækisins fást ekki upplýsingar um verð og fyrirtækið er hvorki með í verðsamanburði á heimasíðu Aurbjargar né á heimasíðu Orkuseturs.

En þótt munur sé á raforkuverði er ekki öll sagan sögð, því þá á eftir að dreifa rafmagninu. Og það fer eftir því hvar fólk býr, hvaða fyrirtæki sér um dreifinguna, og um þann þátt hefur fólk ekkert val. Þeir sem búa á Akureyri versla við Norðurorku og flestir þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu versla við Veitur, svo dæmi séu tekin.

Ef við miðum við 5.000 kílóvattsstunda notkun á ári fyrir heimili í Reykjavík kemur í ljós að með dreifingarkostnaði hljóðar rafmagnsreikningurinn upp á rúmar 92.500 krónur á ári, sé verslað við orkusalann með lægsta verðið, en tæpar 96.000 krónur sé verslað við þann með það hæsta. Þarna munar tæpum 3.500 krónum á ári.

 

 

„Það er virk samkeppni á þessum markaði,“ segir Sigurður Ingi Friðleifsson, framkvæmdastjóri Orkuseturs. „Mörgum finnst það kannski skrítið vegna þess að verðmunurinn er mjög lítill. En í raun og veru er það eðlilegt miðað við eðli vörunnar. Þetta er bara kílóvattsstund og allir að bjóða nákvæmlega sömu vöru. Það er enginn munur, það er enginn með ofurkílówattsstund eða gæðakílóvattsstund. Þetta er bara kílóvattsstund. Og þegar þú ert með slíka hrávöru, þá er eðlilegt að allir elti lægsta verð og séu mjög þéttir nálægt hver öðrum.“

Sigurður segir að neytendur geti hins vegar haft áhrif á þessa samkeppni, og jafnvel lækkað verð, með því að vera duglegir við að skipta um raforkusala. Og það er einfalt að skipta.

„Þetta eru kannski 3.500 krónur á ári en á móti kemur að það er engin breyting, þetta er ókeypis sparnaður, þú ert ekki að minnka þjónustu við þig, og þú getur bara skipt um orkusala og fengið það lægsta og farið út að borða fyrir afganginn,“ segir Sigurður.

RÚV 28.janúar 2019

29. janúar 2019

Samstarfssamningur við Bílahleðsluna

Orka heimilanna og Bílahleðslan skrifuðu í dag undir samstafsamning varðandi hleðslulausnir fyrir rafbíla. Orka heimilanna skaffar rafmagnið en Bílahleðslan sér um sölu og uppsetningu á hleðslustöðvum fyrir fjölbýlishús, fyrirtæki og heimili. Okkur hlakkar mikið til þessa samstarfs.

Nánar um Bílaheðsluna: http://bilahledslan.is 

20. desember 2018

Orka heimilanna kærir Orkusöluna til Samkeppniseftirlitsins

Orka heimilanna hefur lagt inn formlegt erindi til Samkeppniseftirlitsins vegna meintra ólöglegra viðskiptahátta Orkusölunnar.

Frá því að Orka heimilanna hóf starfsemi höfum við tekið við viðskiptavinum um allt land en fljótlega kom í ljós að Orkusalan setti sig í samband við þá viðskiptavini sem voru að fara frá þeim og buðu þeim betri kjör gegn því að koma aftur til þeirra.

Viðskiptavinir Orku heimilanna koma frá öllum landshornum og frá öllum dreifisvæðum. Við urðum vör við það strax í upphafi að Orkusalan hringir í þá viðskiptavini sem þeir hafa misst og bjóða þeim frían mánuð og 10-15% afslátt komi þeir aftur í viðskipti við Orkusöluna. Með þessu grípur Orkusalan til sértækrar verðlækkunar sem stendur aðeins þeim fáu til boða sem eru að fara úr viðskiptum frá þeim. Orka heimilanna telur að þarna sé um að ræða skýrt brot á 11 gr. samkeppnislaga nr. 4/2005. Vegna þessa hefur Orka heimilanna sent inn erindi til Samkeppniseftirlitsins og vonast eftir að eftirlitið taki það til rannsóknar og hefji málsmeðferð.

Okkur finnst þetta mjög sérstakir viðskiptahættir hjá Orkusölunni, fyrir utan að vera ólöglegir, að verið sé að veðlauna þá sem fara úr viðskiptum en traustir viðskiptavinir Orkusölunnar sem hafa jafnvel verið hjá þeim í áratugi greiði fullt uppsett verð og standa ekki sömu kjör til boða.

Við gildistöku raforkulaga fékk Orkusalan alla viðskiptavini á dreifiveitusvæði Rarik í forgjöf. Eftir það hefur Rarik sett alla nýja viðskiptavini á sínu dreifisvæði í viðskipti við Orkusöluna án þess að hafa samband við viðskiptavini og benda þeim á aðra söluaðila eins og gerð er krafa um samkvæmt raforkulögum. Þetta hefur Orka heimilanna áður gert athugasemdir við og er von á niðurstöðu frá Orkustofnun fljótlega.

12. desember 2018

Orka heimilanna gerir athugasemdir við verklag dreifiveitna

Orka heimilanna hefur gert Orkustofnun og Samkeppniseftirlitinu grein fyrir verulegum misbrestum í verklagi dreifiveitna við móttöku nýrra viðskiptavina og farið þess á leit að þau hlutist til í málinu.

Dreifiveiturnar hafa frá upphafi setningar raforkulaga hunsað skýr ákvæði í lögunum um notendaskipti og sett alla nýja raforkunotendur sjálfgefið í viðskipti við það sölufyrirtæki sem dreifiveitan er í eignartengslum við. Þannig hafa þau viðhaldið markaðshlutdeild síns sölufyrirtækis og komið í veg fyrir eðlilega samkeppni. Með aðgerðum sínum hafa dreifiveiturnar skipt markaðnum á milli sinna sölufyrirtækja með markvissum hætti og tryggt sínum sölufyrirtækjum raforkuviðskipti upp á milljarða króna. Orka heimilanna hefur nú óskað eftir að eftirlitsstofnanir taki málið til skoðunar og tryggi að farið verði að lögum.

Við höfum nú fengið upplýsingar um að Orkustofnun sé að hefja skoðun á þessum málum og vonumst til að það leiði til þess að dreifiveiturnar fari að lögum og bjóði nýjum notendum að velja sér söluaðila. Það er okkur á móti skapi að þurfa að eyða tíma í að gera athugasemdir til eftirlitsstofnana og viljum við helst geta stundað heilbrigða samkeppni á heilbrigðum markaði.

Mbl 8. október 2018

Viðskiptablaðið 8. október 2018

8. október 2018

Orka heimilanna: Kafli 2

Í dag eru 200 dagar síðan Orka heimilanna fór í loftið og við hófum að taka við skráningum viðskiptavina. Við höfum einbeitt okkur að því að selja rafmagn fyrir heimili, sumarbústaði, sameignir, rafbíla og smærri fyrirtæki. Okkur er nú þakklæti efst í huga fyrir þær góðu viðtökur sem við höfum fengið og lítum björtum augum til framtíðar.

Markmið okkar er að koma á virkri samkeppni hér á landi og hefur það að mestu gengið vel. Samkeppnin kemur ekki aðeins fram í því að neytendum stendur nú til boða nýr valkostur með ódýrt rafmagn heldur hafa allir raforkunotendur hag af veru okkar á markaði því aðrir söluaðilar hækka síður verðskrár sínar. Þess má geta að ekkert raforkusölufyrirtæki hefur hækkað verðskrá síðan Orka heimilanna kom á markaðinn.

Okkar helsta verkefni frá því í júní, fyrir utan daglegan rekstur, hafa snúist um samskipti við eftirlitstofnanir vegna verklags aðila á raforkumarkaði. Það var ekki ætlun okkar í upphafi að fara í þá vegferð, heldur reyndum við að fá viðkomandi aðila til að fara að settum reglum. Eftir að hafa reynt í nokkra mánuði án árangurs sáum við að það var lítill vilji til breytinga.

Það er okkur á móti skapi að þurfa að eyða tíma í að gera athugasemdir til eftirlitstofnanna og viljum við helst geta stundað heilbrigða samkeppni á heilbrigðum markaði.

7. október 2018

Orka heimilanna með lægsta verðið

Aurbjörg hefur tekið saman verð raforkusala á íslandi. Um er að ræða óháðan verðsamanburð sem auðveldar neytendum að taka upplýsta ákvörðun um kaup á rafmagni. Eins og sjá má er Orka heimilanna með lægsta verðið 5,89 eða 7,30 með virðisaukaskatti.

 

 

Nánar um verðsamanburð: https://aurbjorg.is/#/rafmagn

Koma í viðskipti til Orku heimilanna: https://orkaheimilanna.is/skraning

27. september 2018

Kostnaður við að hlaða rafbíl heima

Talsvert er rætt um rafmagnskostnað rafbíla um þessar mundir. Til þess að varpa ljósi á þetta höfum við tekið saman eftirfarandi töflu. Til einföldunar þá höfum við til viðmiðunar að rafbíll komist 5 km á kWst en flestir rafbílar komast lengra en það. Verðið á rafmagninu hjá okkur er 7,30 kr og svo bætist við gjald til dreifiveitunnar. Verð dreifiveitu er mismunandi eftir því hvar á landinu viðkomandi er en hér er miðað við verð Veitna á höfuðborgarsvæðinu sem er 7,28 kr. Kostnaðurinn er samtals 14,58 kr kWst og þá kostar að keyra rafmagnsbíl:

1 km 14,58 / 5 = 2,92 kr
100 km 100 * 2,92 = 292 kr
400 km 400 * 2,92 = 1.166 kr -Til Akureyrar
10.000 km 10.000 * 2,92 = 29.200 kr - Dæmigerð ársnotkun

Þetta eru vissulega frekar grófur útreikningur en ætti að gefa tilfinningu fyrir kostnaði við að hlaða rafmagnsbíl í heimahúsi.

13. september 2018

Orka heimilanna á Rafbíladagögum í Smáralind

Rafbíladagar fóru fram í Smáralind helgina 25. - 26. ágúst. Rafbílasamband Íslands stóð fyrir dögunum sem voru nú haldnir í fyrsta skipti en stefnt er að því að gera Rafbíladaga að árlegum viðburði.

Að hlaða heima verður ávallt fyrsta val rafbílaeigenda og þá skiptir verðið á rafmagninu öllu máli. Orka heimilanna var að sjálfsögðu á staðnum.

31. águst 2018

Hleðsla rafbíla í heimahúsi ávallt fyrsta val

Hleðsla rafbíla í heimahúsi verður ávallt fyrsta val hjá rafbílaeigendum hvort sem er í sérbýli eða í fjölbýli

Fljótlega eftir að rafbíll er kominn á heimilið kemur í ljós að þægilegast og ódýrast er að hlaða bílinn heima og vera með bílinn fullhlaðinn að morgni. Þá er bíllinn tilbúinn fyrir daginn og rafhlaðan endist í lang flestum tilfellum út daginn. Einu skiptin sem rafhlaðan dugar ekki er þegar farið er út á land eða snattið er óvenju mikið. Þá er sjálfsagt að nýta þær hraðhleslur sem komnar eru víðsvegar um landið.

Það að hlaða heima er einfalt fyrir þá sem búa í sérbýli en oft ekki eins einfalt fyrir þá sem búa í fjölbýli. Húsfélög ættu að sýna því skilning þegar íbúi kemur og óskar eftir lausn á hleðsluvanda sínum. Þó það sé ekki í verkahring húsfélaga í dag þá er þetta eitthvað sem mun koma.

Fyrst um sinn eru fáir bílar sem þurfa hleðslu. Við ráðleggjum rafbílaeigendum og húsfélögum að fara sér hægt í fjárfestingum og bíða eftir þörfinni. Einfaldasta og ódýrasta lausnin er að hlaða í innstungum sem eru þegar til staðar.  Það eina sem þarf að athuga er hvort innstunga og raflagnir þoli langtíma hleðslu.  Sé um að ræða hleðslu í sameign getur eigandi bílsins sett upp mæli við innstungu og mælt það rafmagn sem hann tekur út af sameignarrafmagni og gert það upp við húsfélagið. Slíkur útbúnaður kostar eiganda bílsins í kringum 25.000 kr. Einnig er það vörn fyrir heimæðina að rafbílar séu hlaðnir í 10 - 16 ampera tengi.

Þegar bílum fjölgar þarf svo að fara í varanlegri lausnir en það ætti ekki að vera fyrr en eftir 2 - 4 ár en á þeim tíma á eftir að verða mikil þróun og tæknin eftir að verð ódýrari.

22. águst 2018

Orka heimilanna: Kafli 1

Frá því í febrúar höfum við unnið hörðum höndum að því að fá tilskilin leyfi til að stunda raforkuviðskipti og gera samninga til að tryggja okkar viðskiptavinum orku. Í stuttu máli má segja að þessum áfanga hafi lokið 1. júní þegar fyrstu viðskiptavinirnir fóru að nota rafmagn frá okkur. Þetta tók vissulega lengri tíma en við hefðum viljað en við erum sáttir við áfangann.

Eins og fram hefur komið er markmið okkar að koma á virkri samkeppni á markaði fyrir rafmagn til heimila og smærri fyrirtækja. Um árabil, eða frá 2005 hefur verið virk samkeppni á fyrirtækjamarkaði en nú er komið að heimilunum að njóta samkeppninnar. Til þess að það geti gengið þurfa heimilin og smærri fyrirtæki að vera virkir kaupendur og versla þar sem rafmagnið er ódýrast. Við höfum fulla trú á neytendum og þess vegna erum við hér.

Ef þið hafið spurningar eða hugleiðingar, endilega verið í sambandi við okkur og við leggjum metnað okkar í að svara fljótt og vel.

Svo er einfalt að koma í viðskipti á heimasíðu okkar www.orkaheimilanna.is það tekur bara eina mínútu.

5. júní 2018

Loftur Már til Orku heimilanna

Orka heimilanna hefur fengið Loft Má Sigurðsson til liðs við sig frá OR og Orku náttúrunnar þar sem hann seldi rafmagn.

Loftur Már Sigurðsson hefur verið ráðinn sérfræðingur rafmagnsmála hjá Orku heimilanna. Loftur starfaði áður hjá Orku náttúrunnar og Orkuveitu Reykjavíkur, þar sem hann annaðist aðalega sölu á rafmagni og ráðgjöf til viðskiptavina.

Loftur hefur mikla reynslu af raforkumarkaðs- og raforkusölumálum og mun sjá um raforkusölu og samskipti við byrgja hjá Orku heimilanna.

Orka heimilanna er nýtt raforkusölufyrirtæki sem hóf starfsemi í mars og leggur sérstaka áherslu á að selja einstaklingum og smærri fyrirtækum rafmagn.

Markiðið með starfseminni er að stuðla að aukinni samkeppni á raforkumarkaði sem muni koma neytendum til góða.

Viðskiptablaðið 1. júní 2018

1. júní 2018

Hrista upp í verðsam­keppni á orku­markaði

Orka heim­il­anna, nýtt fyr­ir­tæki í sölu raf­magns á Íslandi, hóf starf­semi í mars og hef­ur það að mark­miði að stuðla að auk­inni verðsam­keppni í sölu til heim­ila og smærri fyr­ir­tækja. 

„Tvö fyr­ir­tæki hafa að mestu skipt með sér markaðinum hingað til en með smærri yf­ir­bygg­ingu telj­um við okk­ur geta rekið starf­sem­ina með minni kostnaði og boðið lægra verð,“ seg­ir Bjarni Ingvar Jó­hanns­son, viðskipta­fræðing­ur og ann­ar stofn­enda fyr­ir­tæk­is­ins. Hinn stofn­and­inn er Loft­ur Már Sig­urðsson sem hef­ur unnið í orku­geir­an­um um ára­bil. 

Með breyt­ing­um á lög­um árið 2005 var orku­fyr­ir­tækj­um á Íslandi gert að skilja að sölu­hluta starf­sem­inn­ar frá ann­arri starf­semi og um leið skapaðist tæki­færi fyr­ir nýja aðila á markaði. Bjarni seg­ir að frá þeim tíma hafi litl­ar breyt­ing­ar orðið á markaðnum og að sam­keppn­in hafi helst komið fram í því að stór­ir raf­orku­kaup­end­ur njóti betri kjara. Orku­sölu­fyr­ir­tæki hafi ekki lagt áherslu á heim­il­is­markaðinn og minni not­end­ur.

„Mark­miðið er að fá þann fjölda viðskipta­vina sem þarf til þess að rekst­ur­inn standi und­ir sér og þá stefn­um við að því að lækka verðið enn frek­ar,“ seg­ir Bjarni. „Þetta er ná­kvæm­lega sama ork­an og aðrir eru að selja en viðskipt­in fara bara í gegn­um okk­ur í staðinn. Það breyt­ir engu hjá not­and­an­um og hann verður ekki var við skipt­in. Það eina sem breyt­ist er að reikn­ing­ur­inn um mánaðar­mót­in lækk­ar.“

Stefna að sjálf­virkni­væðingu

Aðspurður seg­ir Bjarni að mun­ur á raf­orku­kostnaði fyr­ir heim­ili geti numið þúsund­um króna eða tug­um þúsund­a króna á ári en það ráðist af notk­un­inni. Til dæm­is muni meira fyr­ir þá sem eru með raf­hit­un. Þá seg­ir Bjarni að í framtíðinni muni fyr­ir­tækið bjóða upp á ýms­ar nýj­ung­ar sem gera litl­um not­end­um kleift að fá ork­una á sem hag­kvæm­asta verði.

„Planið er að kynna tækninýj­ung­ar sem gera ferlið sjálf­virk­ara, til dæm­is skrán­ingu, en í upp­hafi ætl­um við að halda start­kostnaðinum í lág­marki til þess að geta haldið verðinu lágu.“

Spurður um umstangið í kring­um það að stofna orku­sölu­fyr­ir­tæki seg­ir Bjarni að verkið hafi verið meira en lagt var upp með. 

„Maður áttaði sig ekki á því í fyrstu hvað það væri í mörg horn að líta. Þetta er þannig geiri að það er mikið reglu­verk og stór­ar stofn­an­ir og allt tek­ur því tíma.“

Mbl 31. mars 2018

31. mars 2018

Í samkeppni við orkufyrirtækin

Orka heimilanna vill auka samkeppni við orkufyrirtækin með því að selja heimilum rafmagn á lægra verði.

Orka heimilanna er nýtt fyrirtæki í sölu rafmagns á Íslandi. Fyrirtækið hóf starfsemi í mars á þessu ári og markmiðið er að stuðla að aukinni samkeppni og bjóða lægra verð á rafmagni.

Í tilkynningu frá Orku heimilanna er bent á að með breytingum á lögum árið 2005 var orkufyrirtækjum á Íslandi gert að skilja að söluhluta starfseminnar frá annarri starfsemi og um leið skapaðist tækifæri fyrir nýja aðila á markaði.

Þar segir jafnframt að orkusölufyrirtækin hafa ekki lagt áherslu á heimilismarkaðinn og minni notendur. „Við vonum að með komu okkar á markað muni þetta breytast, enda mun Orka heimilanna bjóða upp á góð kjör og góða þjónustu. Í framtíðinni munum við bjóða upp á ýmsar nýjungar sem allar eru til þess fallnar að gera litlum notendum kleift að fá orkuna á sem hagkvæmasta verði,“ segir í tilkynningunni.

Samkvæmt upplýsingum á vef Creditinfo er Orka heimilanna í eigu Bjarna Ingvars Jóhannssonar, framkvæmdastjóra fyrirtækisins og Lofts Más Sigurðssonar, stjórnarformanns fyrirtækisins.

Viðskiptablaðið 28. mars 2018

30. mars 2018

Opnað fyrir skráningar

Í dag tók Orka heimilanna formlega til starfa og opnað hefur verið fyrir skráninar á vefsíðu. Skráningin er einföld og fljótleg, það eina sem þú þarft að gera er að velja að koma í viðskipti, fylla inn í nokkra reiti, staðfesta tölvupóst og við sjáum um restina. Notendur verða ekki varir við fluttninginn og ekkert breytist að því undanskildu að mánaðarlegir reikningar lækka.

Skráning fer fram hér.

20. mars 2018

Orka heimilanna á samfélagsmiðlum

Orka heimilanna er nú á helstu samfélagsmiðlum. Tengist okkur hér fyrir neðan!

20. mars 2018

Orka heimilanna fær leyfi til að stunda raforkuviðskipti

Í dag fengum við leyfi til að stunda raforkuviðskipti og því ber að fagna. Orkustofnun gefur út leyfi til raforkuviðskipta samkvæmt raforkulögum.

21. febrúar 2018

Nýtt fyrirtæki á raforkumarkaði

Orka heimilanna er nýtt fyrirtæki í sölu rafmagns á Íslandi. Fyrirtækið var stofnað í janúar 2018 og markmiðið er að stuðla að aukinni samkeppni og bjóða lægra verð á rafmagni fyrir heimili og smærri fyrirtæki um land allt.

Með breytingum á lögum árið 2005 var orkufyrirtækjum á Íslandi gert að skilja að söluhluta starfseminnar frá annarri starfsemi og um leið skapaðist tækifæri fyrir nýja aðila á markaði. Nokkur framþróun hefur orðið á markaðsaðstæðum síðan þá og nú er svo komið að lítið mál er fyrir rafmagnsnotendur að skipta milli sölufyrirtækja og stuðla þannig að virkri samkeppni. Við hvetjum áhugasama til að kynna sér málin nánar á vefsíðu Orku heimilanna og þar er jafnframt einfalt og fljótlegt að skrá sig í viðskipti.

23. janúar 2018